Hukuk ve Mevzuat Desteği

Teknik Gümrük, bünyesinde görev yapan gümrük, dış ticaret, kaçakçılık ile kamu ve özel hukuk alanlarında yetkin uzman personeliyle müşterilerine her türlü mevzuat desteğini sağlamaktadır.

İthalat ve ihracat planlamalarınızda gerekli olan tarife (tüm vergilendirme unsurları) ve tarife dışı teknik düzenlemeler, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ekseninde gümrük işlemlerinizin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan ve idari yada adli müeyyide riski taşıyan konular; dahilde işleme, antrepo işlemleri, transit işlemleri, itiraz, uzlaşma veya 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsilat süreçlerinde ortaya çıkan tüm mevzuat gereksinimleri Hukuk ve Mevzuat Departmanımızca karşılanmaktadır.

İdari süreçleri tamamlanan ve yargı sürecinde çözümü gereken uyuşmazlık ve ihtilafların adli süreci de yine departmanımız tarafından izlenmektedir.

 

Telefon

0 850 888 85 65 (pbx)

Fax

0 212 630 25 13 

E-Mail

info@teknikgumruk.com.tr

Adres

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. ASLAN PLAZA No:11 C Blok Kat:2 Yenibosna / Istanbul